Notícies i notes de premsa

És un plaer poder formar part d'aquest grup i contribuir, des de la nostra missió, a un tercer sector més fort i estable econòmicament.

Aquest document analitza el que estableix la Llei de contractes del Sector Públic respecte a la contractació de la garantia definitiva, demostra que aquesta Llei no té en compte les singularitats de les nostres entitats, i per tant, que els motius al·legats per a aplicar aquesta penalització manquen de validesa.

Amb l'incorporació de la Fundació el Maresme ja són 30 les entitats sòcies de Finan3: un projecte del Tercer Sector per al Tercer Sector.

Amb l'adhesió de les Fundacions IDEA, Servei Solidari i Vicky Bernadet, ja som 29 les entitats que formem part de Finan3.

Sebastià és una persona amb una llarga trajectòria dins del món del Tercer Sector i de l’Economia Social. Entre altres responsabilitats, en la seva última etapa professional va formar part de la Junta Directiva de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social els anys 2012 i 2013.

Pàgines